Pływanie jest Twoją pasją? 

Chcesz doskonalić swoje umiejętności pływackie? 

Szukasz możliwości rywalizacji w zawodach sportowych?

DOŁĄCZ DO NAS!

Wymagania:

  • Zawodnicy klas I-III muszą posiadać podstawowe umiejętności pływania stylem: Grzbietowym, Klasycznym oraz mieć opanowaną technikę kraula na piersiach.
  • Zawodnicy klas IV+ muszą zaprezentować skok na główkę oraz przepłynąć poprawnie 100 m st. zmiennym.
  • Brak przeciwwskazań do uprawiania sportu potwierdzone od lekarza medycyny sportowej.

FORMALNOŚCI:

1. Kandydat do klubu składa dokumenty w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Czarnkowska 57, 64-600 Oborniki,
2. W ciągu 5 dni od dostarczenia dokumentów zostanie przeprowadzony test umiejętności kandydata.
3. W ciągu 5 dni od przeprowadzonego sprawdzianu umiejętności kandydata zostaje zwołane zebranie zarządu na którym zostaje podjęta ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata do klubu.
4. Kandydat zostaje poinformowany o decyzji zarządu – przyjęciu kandydata bądź braku akceptacji.
5. Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia AKTUALNEJ KARTY ZDROWIA SPORTOWCA.
5. Kandydat zostaje pełnoprawnych członkiem stowarzyszenia, który może uczestniczyć w zajęciach i rywalizować w zawodach sportowych.

 

Wymagane dokumenty:

Skany wypełnionych dokumentów należy przesłać na adres: ukssportowiec.oborniki@gmail.com


W celu zapoznania się z naszymi najważniejszymi dokumentami : Statut oraz regulamin sekcji pływackiej – zamieszczamy je w poniższych linkach.

 
DO ZOBACZENIA !